Är du intresserad av att skapa ökad tillgänglighet, arbetsro samt trivsel på din skola? Då är du välkommen till vårt gratis seminarium om fysisk lärmiljö! Arbetsro, koncentration och minne påverkas av den fysiska lärmiljön. Klassrummets inredning och...