Vårt rektorsnätverk ger dig tillfälle att träffa kollegor och diskutera utmaningar och utveckling under ledning av Malin Valsö, leg. psykolog och organisations- och kvalitetsutvecklare inom skola. Som rektor står du inför många utmaningar varje dag. Det uppstår frågor...