Kring årskiftet kommer boken Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande ut på Studentlitteratur. Författare är leg. psykologer Malin Valsö och Frida Malmgren. Är du nyfiken på att få vet mer om hur lärande och hälsa påverkas av den...