Kickstarta läsåret med en tydlig plan för utveckling och aktiviteter! Samla skolans ledningsgrupp den 8 augusti för att sätta er handlingsplan för läsåret 2018/19. Vi erbjuder struktur och processledning så att ni kan ägna er åt analys, samtal för samsyn...