Har du som skolpsykolog behov av att Utvecklas i din yrkesroll? Utveckla ditt uppdrag? Utveckla ditt förebyggande och främjande arbete? Arbeta med systematiskt med kvalitetsutveckling? Få stöd i individärenden? Elevhälsokonsulterna erbjuder...