Premiär för Popup-EHT!

Den 4 september är det premiär för Popup-EHT i Stockholm med tema ”samlad elevhälsa”. Vi träffas under avslappnade former och samtalar om viktiga frågor.   Några frågor som vi tycker är viktiga att lyfta och resonera kring: Vad säger styrdokumenten om den...

Skolstart!

Nu är höstterminen här och snart kommer eleverna tillbaka! Den här hösten har Elevhälsokonsulterna ett särskilt fokus på Elevhälsans organisation och arbete (såklart!), Svåra samtal, samt Nyanlända elevers lärande och hälsa. Dessutom skriver vår psykolog Malin Valsö...