På gång vårterminen 2019

Snart drar vårterminen igång. Men först avsätter vi tid för reflektion och utvärdering. Två nya böcker! I januari kommer vår bok Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande ut på Studentlitteratur. Med boken vill vi bidra till att de 1000-1500 skolor...

Höstens öppna fortbildningar

Under det kommande läsåret kommer leg. psykolog Malin Valsö föreläsa på flera olika konferenser. Följ länkarna till respektive konferens eller kontakta oss för samarbete eller uppdragsutbildningar. Fysisk lärmiljö: Att optimera för trygghet, arbetsro och lärande...