Höstens öppna fortbildningar

Under det kommande läsåret kommer leg. psykolog Malin Valsö föreläsa på flera olika konferenser. Följ länkarna till respektive konferens eller kontakta oss för samarbete eller uppdragsutbildningar. Fysisk lärmiljö: Att optimera för trygghet, arbetsro och lärande...