Har du som skolpsykolog behov av att

 

 • Utvecklas i din yrkesroll?
 • Utveckla ditt uppdrag?
 • Utveckla ditt förebyggande och hälso- främjande arbete?
 • Få stöd i organisatoriska utmaningar?
 • Få stöd i individärenden?

Elevhälsokonsulterna erbjuder handledningsgrupper för skolpsykologer med utrymme för både förbyggande och hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå, individärenden samt stöd i rollen utifrån elevhälsans uppdrag. Fokus formas utifrån deltagarnas behov och utgår hela tiden från Skolverkets riktlinjer ”Vägledning för elevhälsan” och annan relevant lagstiftning. Våra handledningsgrupper utgör både kompetenensutveckling, kvalitetssäkring och en hälsofrämjande arbetsmiljöinsats för dig som skolpsykolog.

Handledning ht-2018

 • Slottsbacken 8, Gamla stan, Stockholm
 • Fredagar kl. 13:30-15:30
 • 14 september, 12 oktober,
  16 november och 14 december
 • 4-6 deltagare
 • Kostnad: 4400 kr/termin – 4 tillfällen
 • Handledare: Malin Valsö, psykolog
 • Anmäla dig via:
  valso@elevhalsokonsulterna.se
 • Sista anmälningsdag 6 augusti
 • Anmälan är bindande

 

Välkommen med din anmälan!

Om handledaren

Malin Valsö är leg. psykolog med inriktning på organisations- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium. Hon har erfarenhet från både kommunal skola och friskolor och har jobbat som kvalitets-utvecklare av elevhälsa och samordnande skolpsykolog. Malin har också erfarenhet av psykologarbete på habilitering, BUP och neuropsykiatrisk utredningsenhet. Malin har psykodynamisk grundutbildning, med senare breddning avseende inlärningspsykologi och beteendeterapi samt Motiverande samtal. 100% rekommendationsgrad från tidigare handledningsgrupper.