Under det kommande läsåret kommer leg. psykolog Malin Valsö föreläsa på flera olika konferenser. Följ länkarna till respektive konferens eller kontakta oss för samarbete eller uppdragsutbildningar.

Fysisk lärmiljö: Att optimera för trygghet, arbetsro och lärande

Gratis eftermiddagsseminarium i Stockholm den 20 september. Anordnas av Magelungen.

Under detta seminarium fokuserar vi på den fysiska lärmiljön för att vi genom ofta små medel kan anpassa den och skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande. I en god fysisk lärmiljö kan du som lärare fokusera på det pedagogiska, istället för att behöva kämpa i motvind med att skapa arbetsro.

Inkludering och anpassade lärmiljöer

22-23 oktober i Stockholm. Anordnas av Kompetento.

Strategier för att stödja och utveckla inkluderingsarbetet – skapa förutsättningar och möjligheter till tillgänglig lärmiljö

Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får del av hur du förskjuter fokus från individen till gruppen och där målet är att utveckla framgångsrikt utvecklingsarbete för lärmiljö och undervisning som är tillgänglig och meningsfull för varje elev.

Utmaningar för elevhälsan: Förebyggande samverkan

22–23 november 2018 i Stockholm. Anordnas av Gothia fortbildning.

Vad gör oss till elevhälsoTEAM?

EHT-möten utgör grunden för den samlade elevhälsans arbete. Men vet vi varför vi har möten och hur blir man ett team? Workshoppen handlar om hur möten ger tvärprofessionell samverkan med plats för förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Fysisk lärmiljö: Att optimera för trygghet, arbetsro och lärande

Stockholm den 30 november-17 januari. Anordnas av Magelungen.

I ett vanligt svenskt klassrum finns idag elever med oerhört skiftande behov. För att skapa arbetsro och möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling behöver vi utveckla den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Under denna fortbildning fokuserar vi på den fysiska lärmiljön för att vi genom ofta små medel kan anpassa den och skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande. I en god fysisk lärmiljö kan du som lärare fokusera på det pedagogiska, istället för att behöva kämpa i motvind med att skapa arbetsro.