Kickstarta läsåret med en tydlig plan för utveckling och aktiviteter!

Samla skolans ledningsgrupp den 8 augusti för att sätta er handlingsplan för läsåret 2018/19. Vi erbjuder struktur och processledning så att ni kan ägna er åt analys, samtal för samsyn och planering.

Den ledningsgrupp som anmäler sig först får ett exemplar av ”Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team” som processledaren Malin Valsö är medförfattare till.

Läs mer om kick-off-dagen här. Sista anmälningsdag 15 juni.