Har du som kurator behov av att

 • Utvecklas i din yrkesroll?
 • Utveckla ditt uppdrag?
 • Utveckla ditt främjande
  och förebyggande arbete?
 • Få stöd i individärenden?

Elevhälsokonsulterna erbjuder handledningsgrupper för skolkuratorer med utrymme för både förbyggande och hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå, individärenden samt stöd i rollen utifrån elevhälsans uppdrag. Fokus formas utifrån deltagarnas behov och utgår hela tiden från Skolverkets riktlinjer ”Vägledning för elevhälsan” och annan relevant lagstiftning. Våra handledningsgrupper utgör både kompetenensutveckling, kvalitetssäkring och en hälsofrämjande arbetsmiljöinsats för dig som skolkurator.

Handledning ht-2018

 • Slottsbacken 8, Gamla stan, Stockholm
 • Fredagar kl. 13:30-15:30
 • 7 september, 5 oktober, 9 november och 7 december
 • 4-6 deltagare
 • Kostnad: 4400 kr/termin – 4 tillfällen
 • Handledare: Malin Valsö, psykolog
 • Anmäla dig via: malin.valso@elevhalsokonsulterna.se
 • Sista anmälningsdag 6 augusti
 • Anmälan är bindande

 

Välkommen med din anmälan!

Om handledaren

Malin Valsö är leg. psykolog med inriktning på organisations- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium. Hon har erfarenhet från både kommunal skola och friskolor och har jobbat som kvalitetsutvecklare av elevhälsa och samordnande skol-psykolog. 100% rekommendationsgrad från tidigare handledningsgrupper.