Handledningsgrupp för skolkuratorer

Nu är det dags att anmäla sig till vårens handledningsgrupp för skolkuratorer.

Denna handledningsgrupp tar sin utgångspunkt i våra styrdokument och skolans uppdrag. Det finns utrymme för stöd avseende organisation, grupp och individ, för förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser.

  • Måndagar kl. 13:30-15:30
  • 4 februari, 4 mars, 1 april, 29 april, 27 maj
  • 4-6 deltagare
  • Handledare: Malin Valsö, leg. psykolog
  • Anmäla dig via: malin.valso@elevhalsokonsulterna.se
  • Sista anmälningsdag 8 januari

Ladda ner information om vårens handledningsgrupp för skoluratorer.