Om oss

 

Vår drivkraft är att bidra till att skapa en bra skola för alla barn och ungdomar, en skola som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra. Vi vet att vägen till en framgångsrik skola – en skola som ger livschanser – är att skapa systematik, ta tillvara de resurser som finns och jobba långsiktigt främjande och förebyggande. Elevhälsan är en avgörande tillgång i det arbetet.

Vi Elevhälsokonsulter är nyfikna, innovativa och pålästa. Vi arbetar evidensbaserat och utgår självklart från alla väsentliga styrdokument. Vi har alla lång och bred erfarenhet från skolans värld, från både kommunala skolor och friskolor. Vi arbetar mot nämnder, förvaltningar, huvudmän och enskilda skolor i hela landet.

Malin Valsö

VD, leg psykolog, skolutvecklare, författare och föreläsare

Under mitt yrkesliv har jag varje dag mött de barn och ungdomar som är mest utsatta, som hamnar mellan stolarna och utmanar oss professionella genom att inte passa in i mallen. De ungar som missförstås och sällan får sina behov mötta. Det är för dem jag vill jobba inom skolan, för deras rätt till utbildning och livskvalitet, för att deras styrkor och tillgångar ska tas tillvara. För mig är elevhälsan nyckeln till att öka skolans möjligheter att hjälpa de elever som kan inspirera oss till nya metoder och lärmiljöer. Mina styrkor är att se och förstå helheter och sammanhang, att hitta rutiner och strategier som ändrar beteende och därmed ökar kvalitet och effektivitet hos organisationer, team och enskilda – så att våra ungar får den bäst möjliga skolan och starten i livet. Jag vill bidra till att bygga en skola och ett samhälle där det finns plats för alla, där vi tar tillvara våra olikheter och den tillgång som de kan vara.

Kontakt: malin.valso@elevhalsokonsulterna.se / 0739-373968

Ellen Pekár

Psykologkandidat

Min stora passion i livet är människor, jag har alltid fascinerats över dess komplexitet och mångfald, utmaningar och beteendemönster. Långt innan jag påbörjade min psykologutbildning tog min nyfikenhet på människor mig oerhört långt, ett område som särskilt ligger mig varmt om hjärtat är barn med särskilda behov. Jag har i många år arbetat med barn och ungdomar med autism både inom särskola och korttidsboende. Jag drömmer om att kunna bidra med min kunskap till nästa generation, till våra barn och barnbarn för en bättre framtid. Drömmen om att kunna hjälpa nästa generation kan bli verklighet genom preventivt, förebyggande och främjande arbete. För att förebygga psykisk ohälsa och andra alltmer vanliga sjukdomar samt främja och stärka barnens utveckling, potential och framtid behöver vi göra medvetna val och interventioner som på lång sikt fungerar. Jag vet att jag kan vara med och bidra med min kunskap, men vi behöver samarbeta och arbeta för samma mål och syfte för att det ska leda till en hållbar förändring och det arbetar vi på Elevhälsokonsulterna med.

Kontakt: ellen.pekar@elevhalsokonsulterna.se / 0705- 445464

 

Samarbetspartners

Maja Lindqvist

Legitimerad lärare, specialpedagog samt handledare.
Utbildare, handledare och författare till boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger- en handbok (2017).

 

Helena Wallberg

Legitimerad lärare och specialpedagog.
Utbildare, handledare och författare till böckerna Formativ bedömning i praktiken (2013), Återkoppling för utveckling (2015) och Att sätta betyg (2017). Fil mag i specialpedagogik.

Popup-EHT

Popup-EHT är ett initiativ av psykolog Malin Valsö, specialpedagog Maja Lindqvist och specialpedagog Helena Wallberg. Syftet är att skapa mötesplatser för rundabordssamtal kring elevhälsans uppdrag, funktion och arbete i praktiken.

Effektivisera hela er administration med Skolplattformens smarta lösningar och utveckla ert elevhälsoarbete med hjälp av deras elevhälsomodul som kommer i höst.

FUNKA Psykologi – ett psykologhus med effektiva utredningar, bedömnings- och behandlingsmetoder i kombination med engagerade och kompetenta psykologer.