Publicerat

 

Boken om fysisk lärmiljö kommer ut på Studentlitteratur i januari 2019.

Den fysiska skolmiljön kan antingen främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för både elever och personal. Men hur ser då dagens lärmiljöer ut och hur kan vi skapa miljöer som är optimerade för lärande? Mot en bakgrund av skolbyggnadens och pedagogikens historia ges här en gedigen förståelse för de lärmiljöer vi har i dag. Därefter följer en fördjupning i kognitions- och neuropsykologisk forskning om hur vår kunskapsinlärning fungerar och hur den fysiska miljön påverkar elevernas lärande. Utifrån denna kunskap presenteras konkreta och yrkesspecifika checklistor för skapandet av miljöer som främjar trygghet, hälsa och lärande som hjälper dig i ditt arbete med att skapa miljöer som är optimerade för lärande.

Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och lärande vänder sig till dig som arbetar med skolbyggnader och lärmiljöer på alla nivåer: skolledare, rektorer, lärare, fritids- och elevhälsopersonal, förvaltningschefer, skolhuvudmän, beställare, arkitekter, byggherrar och fastighetsförvaltare, samt till studerande inom samma områden.

Författarna Malin Valsö och Frida Malmgren är båda leg. psykologer med erfarenhet som skolpsykologer inom både kommunal skola och friskola, samt kvalitetsutveckling på huvudmannanivå.

Artikel: Optimera ljudmiljön

Här kan du läsa en artikel om hur lärande påverkas av ljud och buller som leg. psykolog Malin Valsö och psykologkandidat Ellen Pekár skrivit för Tidskriften Elevhälsa.

Malin gästar Hjärnpodden

Tillsammans med Kristina Bähr pratar Malin Valsö bland annat om hur bearbetning av information kan vara annorlunda för personer med Aspergers syndrom/autismspektrumtillstånd (AST) och hur det påverkar vardagen i samspel med omgivningen och andra människor. Samtalet handlar också om att det kostar mycket energi att som leva i en neurotypisk värld med AST.

Medverkan i podden Föräldramakarna

Den 18 september 2017 pratade Malin Valsö föräldraskap och skola med Paulina och Malin i podden Föräldramakarna. De pratar bland annat om vad man som förälder kan göra om ens barn inte trivs i skolan, har svårt att nå kunskapsmål eller har andra bekymmer.

 

Att skapa framgångsrika team och organisationer

Elevhälsokonsulternas Malin Valsö har tillsammans med de andra organisationspsykologerna på Habitud skrivit Ensam eller stark: Åtta principer för framgångsrika team. Boken visar hur organisationer och företag effektivast kan arbeta för att uppnå de gemensamma målen. Nyckeln är samarbete inom grupper och team. Men hur får man alla att dra åt samma håll? Går det att bota själviskhet och egoism hos medarbetare? Här är en handbok för dig som vill förbättra en grupp eller en organisation. Den ger verktyg och ny kunskap om ledarskap och gruppdynamik och ger tips och övningar som hjälper er att utveckla era färdigheter. Du kan köpa boken här.

Välkommen att kontakta Malin för att prata om hur era grupper och er organisation kan bli både effektivare och hälsosammare. Vi erbjuder workshops och handledning för grupp- och organisationsutveckling. malin.valso@elevhalsokonsulterna.se 0739-37 39 68

 

 

Elevhälsa: Elevhälsans förutsättningar

God elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling börjar i organisationen. Inom skolan pratar vi mycket om sakfrågor, men mindre om förutsättningarna för god kvalitet på vårt arbete.

Malin Valsö skriver i tidskriften Elevhälsas temanummer Elevhälsans förutsättningar (nummer 3, 2017) om hur vi kan förvalta elevhälsans arbetstid och möten på ett mer effektivt sätt.

Vill ni utveckla ert elevhälsoteam och er skola? Läs mer här eller i boken Ensam eller stark: Åtta principer för framgångsrika team.

Är ni intresserade av att boka en föreläsning eller workshop? Kontakta Malin på 0739-37 39 68 eller malin.valso@elevhalsokonsulterna.se

Lärmiljö – att skapa förutsättningar för inlärning, utveckling och hälsa

Vår VD, leg. psykolog Malin Valsö, har tillsammans med leg. psykolog Frida Malmgren fått bokkontrakt hos Studentlitteratur. Här tillsammans med vår förläggare Susanne Magnusson. Boken kommer ut under 2018.

Debattartikel i Metro: Vi måste stoppa psykisk ohälsa hos vår unga – för hela samhällets skull

Vår VD, leg. psykolog Malin Valsö, skrev den 2 juni 2017 en debattartikel tillsammans med psykologerna Siri Helle, Martin Forster och Magnus Johansson, samt sociologen Amanda Netscher om att samhället bör satsa på preventiva insatser mot psykisk ohälsa. Läs hela debattartikeln här. 

Lärkraft: extra anpassningar för elever med autism

 

Elevhälsokonsulternas Malin Valsö, leg. psykolog, har skrivit en artikel på Lärkraft. Hon delar med sig av enkla tips på extra anpassningar för elever med autismspektrumtillstånd till lärare.

Elevhälsa: Autism

 

Den 22 november 2016 kom tidskriften Elevhälsas temanummer om autism med posten. Där skriver Malin om hur skolpsykologen kan hjälpa lärare att förebygga ohälsa hos elever med autism genom anpassningar av lärmiljön. Artikeln finns också att läsa på Lärkraft.

Vill du ha hjälp? – Nej tack gärna!

Alla vi som jobbar med att ge stöd i olika former till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vet att det aldrig räcker med en färdig mall för hur möten eller insatser ska se ut. Vår förmåga att orka och kunna möta människan, att skapa förtroende och att förstå varandra har en avgörande betydelse.

Vill du ha hjälp – Nej tack gärna handlar om rollen som yrkesperson och om människor som tänker annorlunda än de flesta – och om svårigheter och möjligheter att mötas. Här delar vi med oss av de verktyg vi själva haft nytta av för att insatsen ska bli så bra som möjligt och hoppas att de kan väcka inspiration.

Människors berättelser berör och ger såväl inspiration som medkänsla. Därför har vi valt att sammanföra professionella och personliga perspektiv. Malin Valsö och Carolina Lindberg utgår ifrån sin bas som professionella, medan Jill Söderlund och Agneta Lindberg främst skriver utifrån egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska diagnoser.

Ung och vuxen med Asperger och AST: en guide i vardagen

Boken Ung och vuxen med asperger och AST – en guide i vardagen riktar sig till dig som vill veta mer om din diagnos Aspergers syndrom eller annat autismspektrumtillstånd (AST). Den är en uppdaterad upplaga av Vardagsliv med Aspergers syndrom.

Boken innehåller beskrivningar av hur diagnosen kan vara, vad som kan bli krångligt och en del tips som kan göra vardagen lite lättare.

Läs boken när det passar dig; kanske är det direkt i anslutning till att du fått din diagnos, kanske är det när du fått lite tid på dig att själv fundera. Vi hoppas att boken ska ge dig energi och inspiration till lösningar, och att den ska vara en del i att fylla på din självkänsla och självkännedom.

Ung och vuxen med asperger och AST passar också att läsa för anhöriga och professionella.

Här kan du beställa boken.

 

Föräldraboken om autismspektrumtillstånd : om att komma vidare efter diagnosen

 

Har ditt barn nyligen fått någon diagnos inom autismspektrum? I boken Föräldraboken om autismspektrumtillstånd – Om att komma vidare efter diagnosen får du svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en ny diagnos.

Hur kan du prata om diagnosen med barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter finns i skolan och samhället, och vad kan man ställa för krav?

Författarna delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från habilitering, psykiatri, skola och arbetsliv med mycket kloka tankar och många talande fallbeskrivningar.

Du kan beställa boken här.

Krönika: prata om diagnosen

 

Malin Valsö har skrivit krönikan ”Säga som det är – att prata om diagnosen” på Autismforum.

Vi kan elevhälsa!