Vårt rektorsnätverk ger dig tillfälle att träffa kollegor och diskutera utmaningar och utveckling under ledning av Malin Valsö, leg. psykolog och organisations- och kvalitetsutvecklare inom skola.

Som rektor står du inför många utmaningar varje dag. Det uppstår frågor och situationer som måste åtgärdas, samtidigt som du behöver arbeta både strategiskt och långsiktigt. I vårt rektorsnätverk får du hjälp med att utveckla:

  • ditt ledarskap och din organisation
  • ert systematiska kvalitetsarbete
  • skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete
  • och förvalta personals kompetenser
  • och få stöd i utmaningar i arbetet med personal, elever och vårdnadshavare
  • samtalsmetoder för att hantera och förebygga svåra samtal

Vi träffas fem gånger under våren med start den 19 januari.
Här kan du läsa mer om vårens rektorsnätverk för skolutveckling.

Välkommen att kontakta Malin med din anmälan! malin.valso@elevhalsokonsulterna.se / 0739-37 39 68

Om nätverksledaren

Malin Valsö är leg. psykolog med inriktning på organisations-, kvalitets- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium. Hon har erfarenhet från både kommunala skolor och friskolor och arbete med kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Malin är medförfattare till bl.a. Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team.