Samlad elevhälsa

Enligt skollagen ska den medicinska, psykologiska, psykosociala och den specialpedagogiska kompetensen vara en del av varje skolas elevhälsa.  Elevhälsans lagstadgade kompetenser har olika kompetensområden. För att bidra till att skolan främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa behöver de samverka och samarbeta. Att hitta arbetssätt för tvärprofessionell samverkan med väl använd mötestid kan vara en utmaning.

Har ni en välfungerande samlad elevhälsa?
Är alla roller tydliga?

Vi kan elevhälsa! Vad behöver du hjälp med?

Vi gör organisationsanalyser för att kunna skräddarsy de utvecklingsinsatser och riktlinjer som just er verksamhet behöver. Vi skapar systematik och rutiner som fungerar för er, så att elevhälsan kan användas på ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat sätt och bidrar till att verksamhetens mål uppnås.

Fortbildning

Vi skräddarsyr fortbildningsinsatser utifrån era behov.
Här hittar du exempel på våra vanligaste utbildningsupplägg.

Vi skräddarsyr fortbildningsinsatser utifrån era behov. Här hittar du exempel på våra vanligaste utbildningsupplägg

Fortbildning för elevhälsan

Handledning

 • Handledning till rektorer samt övriga EHT-kompetenser
 • Handledning kan ske enskilt eller i grupp, kompetensvis eller EHT-vis
 • Process- och metodhandledning
 • Handledning i mötesstruktur och agenda
 • Handledning till rektorer i att leda en samlad elevhälsa

Konsultation

 • Stöd i kvalitetsutvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet med elevhälsan
 • Konsultation kring hur man kan bygga upp attraktiva tjänster inom elevhälsan
 • Riskanalys
  Analys av verksamheten avseende elevhälsa utifrån gällande lagstiftning

  • Besök och dokumentationsgranskning.
  • Återkoppling till rektor/ledningsgrupp/EHT samt skriftlig rapport med rekommendationer
 • Konsultation vid skolinspektionsanmälningar och anmälningar till DO