Tjänster

Elevhälsa förutsätter en hälsosam organisation. En organisation med tydliga mål, styrning, kommunikation och processer. En organisation med kompetenta medarbetare som mår bra på jobbet.

Elevhälsokonsulterna erbjuder stöd i organisations- och kompetensutveckling på alla nivåer inom skolan. Vi arbetar evidensbaserat och utgår självklart från alla väsentliga styrdokument.

 • Har ni tydliga styrkedjor och uppdragsbeskrivningar?
 • Har ni effektiva möten?
 • Nyttjar elevhälsans kompetenser på ett effektivt sätt?
 • Har ni rutiner för systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer?
 • Bedriver ni hälsofrämjande skolutveckling?

Vi hjälper att använda era resurser på bästa sätt.

Läs mer
 • Behöver ni tillföra kompetens på er skola eller i kommunen?
 • Arbetar ni inkluderande?
 • Har ni metoder och strategier för svåra samtal?
 • Vet er personal vilket bemötande elever med NPF behöver?
 • Behöver ni lära er om om nyanlända elevers lärande och hälsa?

Här kan du läsa om våra mest uppskattade workshops och föreläsningar.

Läs mer
 • Stannar ni upp och reflektera över ert arbete?
 • Behöver ni stöd i metodutveckling?
 • Får ledning och personal det stöd de behöver för att göra bästa möjliga jobb?

Vi erbjuder handledning för individer och grupper.

Läs mer

Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar er organisation?
Kontakta Malin så berättar hon mer: malin.valso@elevhalsokonsulterna.se / 0739-37 39 68

Välkommen att höra av dig!