Riskanalys av elevhälsan

Elevhälsan styrs av flera olika lagar och riktlinjer, som Skollagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Vägledning för elevhälsan. Varje huvudman är skyldig att säkerställa att dessa lagar följs – vi hjälper er att analysera er organisation och vid behov ta fram aktiviteter och åtgärder.

  Elevhälsan ska bland annat

  • Ha ett ledningssystem för insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen
  • Innefatta samtliga lagstadgade kompetenser (specialpedagogisk, psykosocial, psykologisk och medicinsk)
  • Bedriva och vara involverad i skolans systematiska kvalitetsarbete
  • Främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Elevhäloskonsulterna hjälper er med riskanalys av befintlig organisation eller i samband med omorganisation. Vi kvalitetssäkrar er verksamhet utifrån lagar och förordningar, samt aktuell forskning om elevhälsa, framgångsrika skolor och organisationer och tar fram förslag på aktiviteter och åtgärder för att säkerställa att ni lever upp till lagkraven och förvaltar era resurser på bästa sätt.  

Om handledaren Malin Valsö är leg. psykolog med inriktning på organisations-, kvalitets- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium. Hon har erfarenhet från både kommunala skolor och friskolor och arbete med kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Malin är medförfattare till bl.a. Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team. Boka via malin.valso@elevhalsokonsulterna.se eller 0739-373968