Rektorsnätverk ht-2018

Elevhälsokonsulternas rektorsnätverk ger dig tillfälle att tillsammans kollegor diskutera utmaningar och skolutveckling under ledning av Malin Valsö, leg. psykolog och organisations- och kvalitetsutvecklare inom skola.