Att vända elevhälsan

Vårterminen 2021 erbjuder Elevhälsokonsulternas Malin Valsö en två halvdagars digital workshop tillsammans med specialpedagog Maja Lindqvist och Studentlitteratur. Workshopen ger er verktyg för att analysera och utveckla ert elevhälsoarbete. Här berättar Maja och Malin om workshopen. Vill det veta mer eller boka – klicka här.

Fler nyheter