En traver böcker, skrivna av Malin Valsö, ligger på ett bord

Böcker

Lättillgänglig kunskap och konkreta verktyg.

Värsta bästa jobbet

Att arbeta som resurs för elever med autism och adhd.

Fysisk lärmiljö

Optimera för trygghet, arbetsro och lärande.

Ensam eller stark

Åtta principer för framgångsrika team.

Vill du ha hjälp? – Nej tack gärna!

Att ge stöd till personer med adhd och Aspergers syndrom.

Ung och vuxen med asperger & AST

En guide i vardagen.

Föräldraboken om autism­spektrum­tillstånd

Om att komma vidare efter diagnosen.