Bokomslag Föräldraboken om autismspektrumtillstånd

Föräldraboken om autismspektrumtillstånd

Föräldraboken om autism­spektrum­tillstånd: om att komma vidare efter diagnosen

Har ditt barn nyligen fått någon diagnos inom autismspektrum? I boken Föräldraboken om autismspektrumtillstånd – Om att komma vidare efter diagnosen får du svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en ny diagnos.

Hur kan du prata om diagnosen med barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter finns i skolan och samhället, och vad kan man ställa för krav?

Författarna Carolina Lindberg och Malin Valsö delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från habilitering, psykiatri, skola och arbetsliv med mycket kloka tankar och många talande fallbeskrivningar.

Vi erbjuder fortbildning och handledning avseende Tillgänglighet, inkludering och NPF (neuropsykiatriska funktionstillstånd).