Bokomslag Vill du ha hjälp? – Nej tack gärna!

Vill du ha hjälp? – Nej tack gärna!

Vill du ha hjälp? – Nej tack gärna!

Alla vi som jobbar med att ge stöd i olika former till personer med neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar vet att det aldrig räcker med en färdig mall för hur möten eller insatser ska se ut. Vår förmåga att orka och kunna möta människan, att skapa förtroende och att förstå varandra har en avgörande betydelse.

Ur innehållet

Vill du ha hjälp – Nej tack gärna handlar om rollen som yrkesperson och om människor som tänker annorlunda än de flesta – och om svårigheter och möjligheter att mötas. Här delar vi med oss av de verktyg vi själva haft nytta av för att insatsen ska bli så bra som möjligt och hoppas att de kan väcka inspiration.

Människors berättelser berör och ger såväl inspiration som medkänsla. Därför har vi valt att sammanföra professionella och personliga perspektiv. Malin Valsö och Carolina Lindberg utgår ifrån sin bas som professionella, medan Jill C. Faulkner och Agneta Lindberg främst skriver utifrån egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska diagnoser.

Vi erbjuder fortbildning och handledning avseende Tillgänglighet, inkludering och NPF (neuropsykiatriska funktionstillstånd).