”Den trendkänsliga skolan” – granskande artikelserie i Ämnesläraren

Tidningen Ämnesläraren har skrivit flera artiklar om hur trender och bristande evidens påverkar skolan negativt inom flera områden, bland annat skollokalernas utformning. Malin Valsö lyfter fram behovet av mer evidens och mindre experiment när vi bygger skollokaler som ska fungera under flera decennier.

Felbyggda skolor påverkar lärare och elever i många år | Ämnesläraren – Svenska, språk mm (vilarare.se)

Akvarieklassrummen som bara stör eleverna | Ämnesläraren – Svenska, språk mm (vilarare.se)

Fler nyheter