Elevhälsa i Coronatider del 1

Del 1. Att tänka på

Elevhälsopersonal som jobbar hemma, inställda möten, glest med elever, skolledning och lärare som har fullt upp med att ställa om till eller förbereda för fjärrundervisning. Hur kan vi nyttja resursen elevhälsa i dessa kristider? Här kommer några konkreta tips och viktiga frågor att ta ställning till.

Riskbedöm

 • Elevhälsopersonal som jobbar på en skola – gå till jobbet precis som lärarna gör. det vill säga om du är frisk och om du inte tillhör någon riskgrupp.
 • Elevhälsopersonal som jobbar på flera enheter – jobba hemifrån för att minska smittspridning. Personer som träffar många olika människor på många olika platser varje dag är potentiella smittspridare. Kanske kan du jobba på plats på en av dina skolor och ha digitala möten med andra?

Fortsätta pågående elevkontakter?

Det beror naturligtvis på syftet med kontakterna och vad ni ska göra. Följande är viktigt att tänka på:

 • Vid psykologutredningar: är eleven stressad/orolig på grund av Coronaepidemin, förändrade rutiner, oro för sjuka anhöriga eller annat kan det inverka på testresultaten. Stress försämrar våra kognitiva förmågor. Var särskilt noga med att bedöma om det är etiskt rimligt att fortsätta med utredningen just nu.
 • Digitala möten med elever och vårdnadshavare.
  • Tänk på att sekretessen inte alltid kan garanteras via chattar och videolänkar.
  • Videolänk har fördelen att vi kan se och läsa av varandra, men använd rätt program för detta. Om du inte är helt säker på att den programvara du använder är säker, avstå från att använda den.
  • Telefon är ett säkrare sätt att kommunicera ur sekretessynpunkt.
  • Om du jobbar hemma
   • Säkerställ att ingen annan, t.ex. familjemedlem hör det du säger.
   • Det är viktigt att du kan dokumentera samtalen på ett säkert sätt och inte behöver ha anteckningar eller material liggande hemma. De ska fortfarande förvaras i ett journalskåp eller digitalt säkert journalsystem.

Bemöt oro

En pandemi innebär mycket osäkerhet och oro. Elever snappar upp vad som sker i samhället, men kan ha svårt att bedöma information och att hantera tankar och känslor som informationen väcker.

Sammanställ enkel information om hur man kan prata med barn om

 • det som händer i samhället
 • hur man kan hantera oro

Erbjud hjälp till lärare att prata med barn och klasser som är särskilt oroliga.

Här finns några resurser för att prata med barn om Corona:

Påminn om vikten av att upprätthålla rutiner

Med mycket personal och många elever borta faller många rutiner. För en del barn skapar det stor oro. Genom att försöka göra så mycket som möjligt som vanligt förebygger vi stress och otrygghet. Påminn kollegor och rektorer på dina skolor om det nu när de jobbar hårt med att få allt att fungerar och planerar för en eventuellt stängning av skolan.

Behåll så långt det är möjligt:

 • samma klassrum och platser i klassrummet, i matsalen mm
 • samma schema
 • personal som eleverna känner igen

Träna på att använda program och material som skolan kommer använda vid en eventuell stängning.

Här kan du läsa om vad som är viktigt för elever som pluggar hemma (oavsett om skolan är stängd eller inte). Tipsen funkar även för vuxna!

Näst blogginlägg kommer handla om elevhälsans uppdrag avseende lärande och hälsa i Coronatider.

Var rädda om varandra! / Malin