Elevhälsa i Coronatider, del 3

Skolverket har uppdaterat sin hemsida avseende Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin. Det rimmar väl med mina blogginlägg från i mars:

   

  Det verkar som att restriktioner och utmaningar kopplade till pandemin kommer finnas kvar en lång tid framöver. Även om vi hittat former för vårt arbete och pandemin på många sätt blivit vardag är det viktigt att vi fortstätter att följa upp, utvärdera, anpassa och utveckla vårt arbete.

  Vi ska, som alltid, fortfarande:

    

    • med utgångspunkt i skolans uppdrag: alltså med fokus på kunskapsutveckling

   Skolverket länkar också till viktig information om diastansarbete i skolan: vad som är god distnasundervisning och hur vi upprätthåller relationer på distans. 

   Vill ni ha hjälp att arbeta systematiskt och ställa om er organsiation eller ert arbete för att få fokus på effektfullt främajnde och förebyggande arbete? Läs mer om våra tjänster eller hör av er till Malin Valsö på 0739-37 39 68 eller malin.valso@elevhalsokonsulterna.se