Elevhälsokonsulterna växer och förstärks med två fantastiska kollegor!

Rektor, handledare, och skolutvecklare Gunilla Wardau (mitten) och leg. psykolog, handledare och sakkunnig avseende fysisk lärmiljö Frida Malmgren (till höger). VD Malin Valsö till vänster i bild.

Fler nyheter