Föreläsningar våren 2020

Under vårterminen 2020 håller Malin Valsö ett flertal öppna föreläsningar:

 • Föreläsningen ”Elevhälsans organisation – så bygger du upp en organisationsstruktur som ger goda förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete” på konferensen Elevhälsan 2020.
  Stockholm 22 januari
 • Frukostseminarium för skolledare och rektorer om Fysisk lärmiljö tillsammans med Studentlitteratur. Detaljer kommer inom kort.
  Lund 28 februari
 • Föreläsningen ”Ett klassrum för en mer likvärdig undervisning” på konferensen NPF-säkrad lärmiljö.
  Stockholm 2 april
  Göteborg 22 april
  Malmö 6 maj

Förutom föreläsningar på konferenser erbjuder vi stöd i skolutveckling, handledning och uppdragsutbildningar. Varmt välkomna att höra av er till oss! Mejla till info@elevhalsokonsulterna.se, eller ring Malin på 0739-37 39 68.

Fler nyheter