frida malmgren

Fysisk lärmiljö för differentierad och inkluderande undervisning

Den 18-19 mars föreläser Frida Malmgren om ”hur den fysiska lärmiljön blir en möjliggörare till inkluderande förhållningssätt och differentierade arbetsmetoder” på konferensen Differentierad och inkluderande undervisning. Föreläsningen fokuserar på hur man kan hitta ny möjligheter i befintliga miljöer och resurser på skolan.

Fler nyheter