Gratis fortbildningspaket om fysisk lärmiljö

Under 2024 erbjuder vi gratis fortbildning om fysisk lärmiljö. Fortbildningen består av åtta korta föreläsningar med tillhörande diskussionsfrågor och arbetsblad.

Ni får ökad kunskap om hur och varför den fysiska lärmiljön påverkar elevernas lärande, trygghet och hälsa. Ni får också konkreta tips för hur ni kan förbättra den fysiska miljön för att skapa en bättre arbetsmiljö för både elever och lärare.

Vi rekommenderar att ni avsätter 30-45 minuter/del och att ni genomför utbildningen tillsammans inom arbetslaget, elevhälsoteamet eller ledningsgruppen. Då hinner ni både titta på föreläsningen, reflektera och diskutera. 

För att kunna ta del av utbildningen behöver du skapa ett inlogg till myflow där utbildningen finns upplagd. Det är gratis, precis som kursen!

Fler nyheter