God fysisk lärmiljö för att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro

Fysisk lärmiljö för differentierad och inkluderande undervisning

Malin Valsö föreläser på Skolfrånvarokonferens

Gratis fortbildningspaket om fysisk lärmiljö