Kartläggning av elevs stödbehov

Jag träffade nyligen en rektor på vars skola jag tidigare var skolpsykolog. Hon berättade att de fortfarande använde ”Malins kartläggning” på skolan och tyckte att jag ska dela med mig av den. Så här kommer den!

Detta samtalsstöd skapade jag för att ge lärare att underlag för att börja prata med elever som av vad som fungerar bra för dem i skolsituationen.

Syftet är dels själva kartläggningen och de anpassningar som den bör leda till. En annan viktig del är det samtal och den relation som kan uppstå när man har en gemensam och lösningsorienterad uppgift. Pappret fyller flera funktioner. Det ger er något att fokusera på när ni samtalar, i stället för att se varandra i ögonen. Kartläggningen skapar en en tydlig struktur för samtalet. Dessutom går det att gå tillbaka och se vad man pratade om och kom överens om när något finns nedskrivet, om man sparar kartläggningen.

Här får du tillgång till kartläggningen.

Sprid och använd som du vill, men kom ihåg att ange källan!

Vill ni ha stöd i ert utvecklingsarbete avseende tillgänglighet erbjuder vi både konsulttjänster, fortbildning och handledning.