Foto på Malin Valsö med tegelvägg i bakgrunden.

Malin Valsö föreläser på Psifos kompetensdagar 2024

Varje år samlas hundratals förskole- och skolpsykologer på kompetensdagar för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I september 2024 anordnas denna konferens av Jönköping.

Malin Valsö kommer att prata om ”Framgångsfaktorer för arbetet i elevhälsoteamet – psykologens kompetens, roll och mandat”.