Malin Valsö föreläser på Skolfrånvarokonferens

Magelungens skolfrånvarokonferens den 6-7 maj kommer Malin prata om hur vi arbetar systematiskt med att skapa tillgängliga lärmiljöer i såväl främjande som förebyggande syfte.

Fler nyheter