Med anledning av Corona (Covid-19)

Under den pågående Coronaepidemin kommer Elevhälsokonsulterna att följa myndigheternas riktlinjer. I den mån det är möjligt väljer vi digitala möten framför fysiska. Om du har ett möte inbokat med oss kommer vi att återkomma för dialog och information i god tid inför mötet.

Fler nyheter