”Möblerat för lärande” – intervju i Specialpedagogik

Intervju med Malin Valsö i Specialpedagogik. Om vikten av att göra strategiska och medvetna val avseende möblering, ljud och visuellt buller i klassrummet. Val och prioriteringar behöver utgå från pedagogik och lärsituationer, samt elevernas faktiska behov. Bäst blir det om eleverna involveras i utformningen av lärmiljön. I vår bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet och arbetsro” finns tips och inspiration för hur du gör eleverna delaktiga.

 

Fler nyheter