Malin Valsö från Elevhälsokonsulterna sitter vid ett bord och skrattar tillsammans med klienter

Om Elevhälsokonsulterna

Vår drivkraft är att bidra till att skapa en bra skola för alla barn och ungdomar, en skola som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra. Vi vet att vägen till en framgångsrik skola — en skola som ger livschanser — är att skapa hälsosamma organisationer som tar tillvara de resurser som finns och jobbar systematiskt, långsiktigt förebyggande och hälsofrämjande.

Vi utvecklar skolorganisationer och lärmiljöer

Vi Elevhälsokonsulter är nyfikna, innovativa och pålästa. Vi arbetar evidensbaserat och utgår självklart från alla väsentliga styrdokument. Vi har alla lång och bred erfarenhet från skolans värld, från både kommunala skolor och friskolor. Vi samarbetar med nämnder, förvaltningar, huvudmän och enskilda skolor i hela landet.

malin valsö

Malin Valsö

VD, leg. psykolog, författare

Telefon: 0739-37 39 68
E-post: malin.valso@elevhalsokonsulterna.se

frida malmgren

Frida Malmgren

Leg. psykolog, författare

Telefon: 0735-46 51 23
E-post: frida.malmgren@elevhalsokonsulterna.se

Gunilla Wardau

Rektor, handledare

Telefon: 0739-37 39 68
E-post: gunilla.wardau@elevhalsokonsulterna.se