Malin Valsö från Elevhälsokonsulterna sitter vid ett bord och pratar med klienter

Öppna föreläsningar om elevhälsas arbete och organisation vårterminen 2021

Vårterminen 2021 är fullbokad med många spännande, öppna föreläsningar, workshops, seminarier och konferenser om elevhälsoarbete och -organisation. Alla fortbildningar sker digitalt, vissa sker även fysiskt i Stockholm.

 • Psykolog Malin Valsö och specialpedagog Maja Lindqvist håller tillsammans i Att vända elevhälsan, som är en processinriktad workshopfördelad på två tillfällen. Här berättar Maja och Malin mer.
  28 januari och 16 mars – digitalt

 • Att leda elevhälsan
  Fyra fristående digitala seminarier för rektorer med Malin Valsö. Här kan du se och höra Malin berätta kort om seminarieserien.
  1. Elevhälsans uppdrag och möten – 5 februari kl. 13:30-14:30
   Vad är elevhälsans uppdrag och hur kan våra möten hjälpa oss att utföra det uppdraget på resurseffektivt sätt med god kvalitet?
  2. Elevhälsans roller och samarbete – 12 mars kl. 13:30-14:30
   Hur kan vi ta tillvara elevhälsans olika lagstadgade kompetenser? Och hur skapar vi ett gott elevhälsosamarbete på hela skolan, och inom elevhälsoteamet?
  3. Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete – 23 april kl. 13:30-14:30
   ”Elevhälsans ska främst arbete förebyggande och hälsofrämjande”. Hur ska vi jobba för att göra främjande och förebyggande insatser som ger effekt?
  4. Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete – 7 maj kl. 13:30-14:30
   Vi fördjupar oss i hur vi kan följa upp vårt arbete och prioritera och utvärdera våra insatser.

 • Utveckla elevhälsoarbetet
  Tre fristående digitala seminarier för elevhälsopersonal med Malin Valsö. Här berättar Malin kort om seminarieserien.
  1. Elevhälsans uppdrag
   19 februari kl. 13:30-14:30
   Vad är den samlade elevhälsans uppdrag? Vad är respektive professions uppdrag? Hur skiljer det sig att arbeta inom skolan jämfört med andra organisationer?
  2. Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete
   19 mars kl. 13:30-14:30
   ”Elevhälsans ska främst arbete förebyggande och hälsofrämjande”. Vad innebär det och hur ska vi jobba för att göra främjande och förebyggande insatser som ger effekt?
  3. Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete
   16 april kl. 13:30-14:30
   Vi fördjupar oss i hur vi kan följa upp vårt arbete och prioritera och utvärdera våra insatser.
Malin Valsö från Elevhälsokonsulterna sitter vid ett bord och pratar med klienter

Fler nyheter