På gång vårterminen 2019

Snart drar vårterminen igång. Men först avsätter vi tid för reflektion och utvärdering.

Snart drar vårterminen igång. Men först avsätter vi tid för reflektion och utvärdering.

Två nya böcker!

I januari kommer vår bok Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande ut på Studentlitteratur. Med boken vill vi bidra till att de 1000-1500 skolor som kommer byggas de närmaste 10 åren blir goda miljöer som gynnar lärande och trygghet för alla elever och skapar en god arbetsmiljö för alla lärare.

Till sommaren kommer en bok om elever med neuropsykiatriska funktionstillstånd för resurspersonal i skolan ut på Gothia Fortbildning.

Vi erbjuder öppna handledningsgrupper i Gamla stan:

Seminarieserie för skolledare

Under våren håller leg. psykolog Malin Valsö tillsammans med civilekonom och tillgänglighetskonsult Aggie Öhman från Prestationsprinsen tre seminarier för skolledare på teamat arbetsmiljö, relationer och resursförvaltning – för att attrahera och behålla lärare och annan personal. Här hittar du information och länk till anmälan.

Under våren föreläser Malin på fyra konferenser:

  • Om Elevhälsomöten som ger effekt på hela skolans
    förebyggande och hälsofrämjande arbetekonferensen Elevhälsa 2019 i Stockholm den 15-16 januari.
  • Om Effektfullt utvecklingsarbete och handledning kring språkstörning och språklig sårbarhet den 21-22 januari i Stockholm på konferensen Språkstörning och språklig sårbarhet.
  • Om Inlärningsutmaningar – anpassningar och strategier för pedagogik och lärmiljö för elever med NPF, svag begåvning och särskild begåvning på konferensen Psykisk (o)hälsa i Stockholm den 30-31 januari.
  • Om Hur en god fysisk lärmiljö kan förebygga problematisk skolfrånvaroKonferens om Hemmasittare och problematisk skolfrånvaro i Stockholm den 3-5 april.

Vill ni ha hjälp med utveckling av skolmiljöer, organisationer, ledarskap eller kompetensutveckling? Vi hjälper er att skapa skolbyggnader för lärande, organisationer som är trivsamma och effektiva och tydligt och hälsosamt ledarskap. Kontakta Malin på malin.valso@elevhalsokonsulterna.se eller 0739-37 39 68 så utformar vi insatser utifrån era behov.

 

Vi ses 2019!

Fler nyheter