Podtips inför skolstart

Nu är det dags att börja tänka skola igen. Undervisning, kollegialt lärande, elevhälsoarbete, skolutveckling!

Ett sätt att få igång samtalen är att alla lyssnar på ett podavsnitt och sedan reflekterar och diskuterar tillsammans utifrån det. Här kommer några favoritavsnitt och frågor som stöd för samtalet.

Om elevhälsoarbete och skolutveckling

Om undervisning

Diskussionsstöd

Låt alla i gruppen får reflektera själva innan ni bjuder in till en kommentarsrunda.

  • Vad var nytt för dig? Finns det något du skulle vilja testa?
  • Vad känner du igen och gör redan av det som nämndes? Vad vill du fortsätta att göra eller göra mer av?
  • Vad tar du med dig till första lektionen, arbetslagsmötet, elevhälsomötet, ledningsgruppen eller rektorsgruppen?
  • Hur ska du göra för att komma ihåg att testa nytt eller påminna dig om att återuppliva en god gammal vana?