Malin Valsö

Särskoledagen 2019

Malin Valsö föreläser på Särskoledagen 2019

Utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv på lärande och med kunskap om hur hjärnan bearbetar olika intryck reder föreläsningen ut vad som ger en god lärmiljö och hur den kan skapas. Vetenskapligt förankrade och konkreta tips varvas med övningar som utgår från skolans verklighet.
Här kan du läsa mer om Gothias Särskoledag.

Fler nyheter