Malin Valsö från Elevhälsokonsulterna sitter vid ett bord och pratar med klienter

Våra tjänster

Vi erbjuder stöd i utvecklingsarbete avseende organisation, kompetens, samt lärmiljöer. Vi arbetar evidensbaserat och utgår självklart från alla väsentliga styrdokument. Vi skräddarsyr utbildningar och utvecklingsinsatser utifrån era behov.

Handledning

Kvalitetssäkring och kompetens­utveckling.

Kursen fysisk lärmiljö

Fysisk lärmiljö

Optimera för trygghet, arbetsro och lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete

Praktiska metoder, modeller och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete.

Tillgänglighet och bemötande

Förståelse och metoder för ökad tillgänglighet och inkludering.

Organisations-, ledarskap och teamutveckling

Stöd i utvecklingsarbete och vardagsutmaningar på alla nivåer inom skolan.

Elevhälsans organisation och arbetssätt

Stöd i att utveckla och kvalitets­säkra elevhälso­arbetet