Malin Valsö från Elevhälsokonsulterna sitter vid ett bord och pratar med klienter

Våra tjänster

Vi erbjuder stöd i utvecklingsarbete avseende organisation, kompetens, samt lärmiljöer. Vi arbetar evidensbaserat och utgår självklart från alla väsentliga styrdokument. Vi skräddarsyr utbildningar och utvecklingsinsatser utifrån era behov.

Handledning

Kvalitetssäkring och kompetens­utveckling.

Fysisk lärmiljö

Optimera för trygghet, arbetsro och lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete

Praktiska metoder, modeller och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete.

Tillgänglighet och bemötande

Förståelse och metoder för ökad tillgänglighet och inkludering.

Organisations-, ledarskap och teamutveckling

Stöd i utvecklingsarbete och vardagsutmaningar på alla nivåer inom skolan.

Elevhälsans organisation och arbetssätt

Stöd i att utveckla och kvalitets­säkra elevhälso­arbetet