Elevhälsans organisation och arbetssätt

Behöver ni utveckla ert elev­hälsoarbete? Arbete mer hälso­främjande och förebyggande? Se över era processer och rutiner? Utveckla det tvär­professionella samarbetet för den samlade elevhälsan? Synka elevhälso­teamet med lärarna och resten av skolan? Utveckla ert systematiska kvalitets­arbete? Förvalta era resurser mer strategiskt? Behålla EHT-personal?

Vi hjälper er att utveckla elevhälsans organisation och rutiner. Vi stöttar huvudman och rektor i deras ledarskap och utveckling av elevhälsan. Tillsammans utvecklar vi ert elevhälsoarbete till en integrerad del av skolans arbete, med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vårt uppdrag formas utifrån era behov. Vanliga insatser är processledning, workshops och handledning.

Läs mer om utveckling av elevhälsans arbete i våra blogginlägg:

 

Kontakta oss

DeltagareWorkshop, Nybro kommun
Läs mer
"Bra och tydlig struktur gjorde så att arbetet gick framåt och man höll fokus under de egna arbetspassen."
DeltagareUtvecklingsdag för skolpsykologer, Växjö kommun
Läs mer
"Stort engagemang och påläst, kunnig. Väldigt trevlig sätt (alla är med)."