Fysisk lärmiljö

Den fysiska lärmiljön hjälper eller stjälper koncentration, minne, språkutveckling och samarbete, den ökar eller minskar risken för diskriminering och kränkningar. Genom att medvetet nyttja och anpassa den fysiska lärmiljön ökar tillgänglighet och likvärdighet. En god fysisk lärmiljö gynnar lärande och trivsel och förbättrar både elevers och lärares arbetsmiljö.

Vi hjälper myndigheter, skolhuvudmän, politiker, arkitekter och skolchefer att fatta beslut om skolhus och lärmiljöer som grundar sig på forskning och kunskap om hjärnan. Vi bistår som sakkunniga eller projektledare i skolbyggnadsprojekt och vid framtagande av funktionsprogram och för skollokaler.

Vi erbjuder även kompetensutveckling till skol­personal för att nyttja och anpassa den fysiska lärmiljön för elevernas bästa.

Här kan ni ta del av artiklar, poddar och tv-inslag om fysisk lärmiljö: Skapa hjärnvänliga skolor!

Kontakta oss

Ann S. Pihlgren
Läs mer
Boken Fysisk lärmiljö ger bakgrund, teori och vägledning genom praktiska checklistor för alla inom skolverksamheten som vill utveckla miljön som ett stöd för lärandet.
Katarina ReineckLärarnas riksförbund i Uppsala, Ordförande, Huvudskyddsombud
Läs mer
Jättebra föredrag. Du är en god föreläsare, välplanerad, trovärdig.
LärararbetslagVästervik kommun
Läs mer
Väldigt bra anpassat för all skolpersonal, relevant info, gav oss många tankar och bra med tips på sådant man kan göra direkt. handledning.
ArbetslagLågstadiet, Breviksskolan
Läs mer
Lätt att ta till sig, konkret och kopplat till forskning. Lagom längd och bra med paus. Bra att få diskutera i smågrupper.