Handledning

Handledning bidrar till kvalitetssäkring, organisations- och kompetens-
utveckling, samt är en hälsofrämjande arbetsmiljöinsats för deltagarna. Vi erbjuder handledning enskilt eller i grupp med syfte att bidra till både skolutveckling och stöd för den handledde. Fokus formas utifrån deltagarnas behov, med utrymme för stöd avseende utvecklingsarbete och aktuell arbetssituation och utmaningar. Handledningen utgår från relevant lagstiftning, erfarenheter från skolan som organisation, samt forskning om vad som skapar 
välfungerande organisationer.

Vi handleder rektorer, ledningsgrupper, arbetslag, elevhälsoteam och elevhälsans kompetenser. 

Kontakta oss

SkolpsykologHåbo kommun
Läs mer
"Tack för igår och en som alltid galet bra handledning, omsattes redan på mötet igår och kommer göras i em. Du driver oss framåt och gör oss kompetenta!"
SkolkuratorUpplands-Bro
Läs mer
"Bra att du varit aktiv och stått för en god struktur. Även bra med koppling till forskning etc."
SkolpsykologVästerås
Läs mer
"Utrymme för att diskutera svåra ställningstagande i skolpsykologens arbete. God struktur och tydlig handledning."