Organisations-, ledarskap och teamutveckling

Vi stöttar er i att förvalta och utveckla den befintliga organisationen och dess viktigaste resurser: chefer och personal. Vi lägger grunden utifrån värdegrundsarbete i praktiken, bemötande, skolkultur, likväl som organisationsstrukturer, goda möten, processer, rutiner och metoder. Vi hjälper er att skapa ett gott systematiskt kvalitetsarbete och med implementering och utvärdering av nya metoder och rutiner — för god kvalitet och effektivt resursanvändande. Vårt mål är hälsosamma och välfungerande organisationer.

Våra uppdrag utformas utifrån era behov. Vi arbetar oftast med en kombination av handledning, fortbildning eller processledning.

Kontakta oss

VDFriskola, Stockholm
Läs mer
"Stort och varmt tack för ett gott samarbete under året som har gått! Ditt kloka och varsamma sätt att utmana oss gagnar definitivt våra underbara elever!"
FörvaltningschefSmåland, efter stöd med omorganisation av elevhälsan
Läs mer
"Stort TACK själv! Huvudet är nu fullt med tankar och jag är så tacksam för ditt engagemang och allt du ger oss. Känner nu att resan är börjad och är trygg med att vi är på ‘rätt’ plan."