Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete hjälper oss att analysera verksamheten, identifiera utvecklings­behov, planera och genomföra insatser och förvalta de resurser vi har och utveckla en skola som ger alla elever en god start i livet.

Rätt använt kan det systematiska kvalitets­arbetet också förbättra den psyko­sociala arbets­miljön för såväl ledning som medarbetare. Det systematiska kvalitets­arbetet är avgörande för organisationer som vill jobba förebyggande och hälso­främjande, i enlighet med skollagen, i stället för att ägna sig åt akuta åtgärder.

Vi håller workshops, fortbildar och handleder i arbetet med och rutinerna för systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i dessa blogginlägg:

Kontakta oss

DeltagareWorkshop om systematiskt kvalitetsarbete
Läs mer
"Hon har hög trovärdighet i sin yrkesroll och hennes presentation var lättillgänglig visuellt och i upplägg."
DeltagareWorkshop om systematiskt kvalitetsarbete
Läs mer
"Tydligt, konkret och givande."
DeltagareWorkshop om systematiskt kvalitetsarbete
Läs mer
"Bra att vara aktiv själv emellanåt. Tilltalande med konkret systematik i arbetet samt med fokus på ledning och stimulans/hälsofrämjande och förebyggande."
DeltagareWorkshop, Nybro kommun
Läs mer
"Diskussionen är viktig och vi kommer använda material till kartläggning under höstens arbete."
DeltagareWorkshop, Nybro kommun
Läs mer
"Vi hittade nya sätt att jobba med kränkningar som vi kommer implementera."
DeltagareWorkshop, Nybro kommun
Läs mer
"Bra allmänbildning om man inte vet mycket om ämnet och bra fördjupning om man vet en del/mycket."