Uppstart för elevhälsan

Nytt läsår! Nu är bästa läget att sätta agendan och tonen för det kommande året, att utveckla vårt arbetssätt och skapa nya vanor. Vi lägger scheman, beslutar om mötens frekvens, utformning och syften. Sätter mål för det kommande året. Lärarna har ofta studiedagar med tydlig struktur och tid avsatt för kompetensutveckling, egen och gemensam planering. För att på samma sätt utveckla elevhälsans arbete behöver vi avsätta tid för att aktivt och medvetet ta ut en gemensam riktning. Om ni viker terminens första möte för att prata ihop er skapar ni förutsättningar för ett effektivare och roligare arbete. Här kommer några utgångspunkter för samtal:

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans uppdrag

Skolans uppdrag är att stötta elevernas kunskapsutveckling. Som pedagogisk personal är man väl insatt i detta. Men som skolkurator, skolsköterska eller skolpsykolog kommer man ofta från andra verksamheter. Varje läsår är det därför bra att påminna sig om detta i elevhälsan: vi är här för att hjälpa eleverna lära sig! Extra viktigt är det för nyanställd personal. Hur hjälper vi som elevhälsa eleverna att nå målen? Vilka arbetsuppgifter innebär det att vi tillsammans och respektive kompetens ska göra?

Skapa samsyn

Samlad elevhälsa. Förebyggande och hälsofrämjande arbete. Systematiskt kvalitetsarbete. Dessa är nyckelbegrepp för hur elevhälsan ska arbete. Men vad menar vi? Vad betyder det för oss på vår skola? Diskutera och konkretisera tillsammans vad det innebär för er som grupp och för varje enskild kompetens.

Identifiera utmaningar

Identifiera och åtgärda utmaningar

Vad är er skolas framgångsfaktorer och utmaningar för att eleverna ska nå målen? Vanliga problemområden är enligt Skolinspektionen bristande trygghet och arbetsro. Arbetsmiljöverket har identifiera hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation som viktiga arbetsmiljöproblem på många svenska skolor. Hur kan elevhälsan arbeta för att upprätthålla det som funkar bra och förändra det som är just er största utmaning i elevers och lärares arbetsmiljö?

Mötesstruktur och möteskultur

Vad syftar era möten till? Hur kan de hjälpa er att utföra ert viktiga arbete? Vilken agenda behöver ni och hur bemöter ni varandra? Kom överens om hur ni vill ha det och hur ni ska hjälpa varandra att prata om rätt saker på ett salutogent sätt.

Bygg relationer

Bygg relationer

Ofta ses elevhälsans personal endast på arbetsmöten, men sällan på lunchen, i korridoren eller fikarummet. Att skapa tid för relationer och småprat kan gynna arbetet. Boka in en gemensam lunch i anslutning till era möten, eller bryt för fika där jobbprat är förbjudet. Då har ni en bra grund att stå på för ert samarbete.

Vill ni ha hjälp med mer konkreta frågor och bilder som stöd för samtalet hittar ni det i blogginlägget ”Elevhälsans grunder”.

Nu kör vi igång hösten!

Vi erbjuder också handledning, fortbildning och stöd i utvecklingsarbete på skolan eller huvudmannanivå.

Vill du prata skolutveckling eller elevhälsa? Det är Malins hjärtefrågor. Ring henne på 0739-373968 eller kom förbi på en kopp kaffe!