Tillgänglighet och bemötande

Alla elevgrupper består av människor med skiftande förut­sättningar och behov. Att som lärare följa sin planering utifrån kurs­planen och samtidigt hålla koll på och tillgodose alla individuella behov är ofta en stor utmaning. Vilja finns men inte ork och tid. Vi hjälper er att förskjuta fokus från individen till gruppen och ger metoder för tillgänglig undervisning baserad på utvecklings- och neuropsykologisk kunskap om hur hjärnan jobbar och barn lär sig.

Fokus ligger på praktiska metoder och strategier för hur lärmiljö, bemötande och undervisning kan göras tillgänglig, meningsfull, lustfylld och trivsam för varje unge. Utifrån era behov skräddarsyr vi fortbildnings- och handledningsinsatser. Vanliga teman är

  • Tillgänglighet för elever med NPF
  • Kognitivt stöd
  • Svåra samtal
  • Bemötande och relationer.

Kontakta oss

GymnasielärareKristinegymnasiet, Falun
Läs mer
"Fantastiskt bra."
GymnasielärareKristinegymnasiet, Falun
Läs mer
"Den bästa fortbildningen på år och dar."
GymnasielärareKristinegymnasiet, Falun
Läs mer
"Kunnig, pedagogisk, inspirerande. Tack. Jättebra."
GymnasielärareKristinegymnasiet, Falun
Läs mer
"Bästa fortbildningen någonsin! MYCKET konkret."