Värsta bästa jobbet

Värsta bästa jobbet

Värsta bästa jobbet: Att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som, eller utbildar dig till, resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner.

Många av de elever som behöver en extra vuxen för att klara sin skolsituation har en neuro­psykiatrisk funktions­nedsättning (npf) så som asperger, AST eller adhd. För att kunna göra ett bra jobb som resurs för de här eleverna är det viktigt att ha med sig en del kunskap om npf.

Det är också viktigt att ha vetskap om hur man kan ta hand om sig själv på sin arbets­plats, och framför allt att ha en välfylld verktygs­låda med idéer om hur man kan bemöta och stärka eleven. Vår förhoppning är att den här boken ska kunna komplettera det du redan kan och vet!

Här kan ni läsa en intervju med författarna Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö.

Malin Valsö pratar om Värsta bästa jobbet i podden Pedagogisk Psykologi, med start 30 minuter och 30 sekunder in i podden.

Vi hjälper er med ert utvecklingsarbete avseende
tillgänglighet och inkludering, samt organisationer, team och ledarskap.