Första hjälpen vid klimatoro

Det här med klimatet… Lite jobbigt, eller hur?
Nu finns det två versioner av infobladet om hur man hanterar klimatoro:

Både barn, unga och vuxna kan känna oro för klimatet. Vad hjälper oss att hantera det? Detta infoblad ger en första hjälpen i att hantera vår klimatoro på ett konstruktivt sätt. Bladet vänder sig till alla åldrar.

”Det är så fantastiskt att just det som hjälper planeten också hjälper dig att hantera din klimatångest.”

Ännu är inga studier gjorda, men det verkar som att de ungdomar som klimatstrejkar runt om landet varje vecka har fått en ökad skolnärvaro och mår bättre. Anledningarna är sannolikt dessa, som finns med som rekommendationer i faktabladet:

  • Hitta ett sammanhang
    Umgås med andra som delar din förståelse och oro för klimatkrisen.
  • Engagera dig
    Börja agera själv eller tillsammans med andra för att skapa förändring i stort och smått.

Ladda ner. Läs. Sprid!

Faktabladet finns i färg och svartvitt och är framtaget av #psychologistsforfuture i samarbete med Researchers Desk, som båda stöder #fridaysforfutures krav på att att politiker ska:

  1. Hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader C jämfört med förindustriell nivå.
  2. Följa Parisavtalet.
  3. Säkerställa klimaträttvisa.
  4. Lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns.