8 punkter för hälsofrämjande utvärdering

Snart jullov och dags för terminens sista handledning, elevhälsoteamsmöte, arbetslagsmöte, ledningsgruppsmöte…..

Dags för utvärdering!

Här får ni 8 frågor som stöd för reflektion och utvärdering. Här kan ni ladda ner frågorna för utskrift. Börja enskilt, reflektera sedan tillsammans. Avsluta med att fira allt det goda ni åstadkommit!

  1. Vad har du varit mest nöjd med i ditt/ert arbete?
  2. Vad har du lärt dig?
  3. Hur har du utvecklats professionellt?
  4. Ge ett exempel på ett lyckat samarbete med en eller flera kollegor
  5. Ge ett exempel på ett lyckat samarbete med en elev eller förälder
  6. När har du kunnat hantera din stress på ett konstruktivt sätt?
  7. Vad tar du med dig och vill göra mer av under nästa termin?
  8. Vilka förutsättningar behöver du för att kunna göra det?
Bra jobbat!

Genom att ha ett salutogent fokus på ert eget arbete tränar ni på att se det som fungerar och göra mer av det, i linje med skollagens intention. Det är lättare att förstå vad som behövs med utgångspunkt i det som fungerar bra, än att veta vad lösningen är för det som inte fungerar alls. Så bygg vidare på det som funkar!

Vill ni har hjälp med att vidareutveckla ert EHT-arbete? Kontakta leg. psykolog Malin Valsö på 0739-373968 eller malin.valso@elevhalsokonsulterna.se

Gott jullov önskar Elevhälsokonsulterna!