Att vända elevhälsan vt-22

Den 9 februari och 23 mars 2022 leder leg. psykolog Malin Valsö och specialpedagog Maja Lindqvist uppskattade ”Att vända elevhälsan” igen.

Den digitala workshopen är uppdelad i två halvdagar, dag 2 skräddarsys utifrån deltagarnas egna nulägesanalyser. Vårt varmaste tips är att hela elevhälsoteamet inklusive rektor deltar.

Vill du vet mer? Här berättar Malin & Maja kort om fortbildningen.

Bokning görs via Studentlitteratur.

Fler nyheter